Onder professoren

Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten, natuurlijk. Ik ben inderdaad behoorlijk scherp geweest in mijn repliek op VUB-docent Frank Thevissen (DS 28 september). Die scherpte had te maken met mijn ergernis over docenten die 'gelijkekansenbeleid' meteen gelijkstellen met een 'daling van het academisch niveau'. Zeker bij Thevissen zag ik geen enkele aanleiding voor een dergelijke elitaire houding: voor alle zekerheid heb ik het nog eens zorgvuldig opgezocht, maar ik heb zijn naam in geen enkele wetenschappelijke databank teruggevonden. Ik neem dus aan dat zijn wetenschappelijke productie van de afgelopen decennia onbestaande is geweest. Toch heb ik geprobeerd onze polemiek relatief beschaafd te houden, door geen persoonlijke aanvallen op Thevissen te lanceren, maar me te beperken tot de kern van de zaak: de kwaliteit van het onderwijs.

Het is enigszins spijtig dat Thevissen zich gisteren op deze pagina's wel tot dat niveau verlaagde en in zijn scheldtirade eigenlijk geen nieuwe argumenten meer ontwikkelt. Gelet op die onbeheerste en ...