Vlaanderen heeft de hoogste dichtheid van distributiecentra van Europa.

Van onze redacteur'Logistiek wordt nog te veel gelijkgesteld met vrachtwagens en magazijnen', geeft Alex Van Breedam van het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL) toe. Volgens de algemene directeur van het VIL klopt dit beeld vandaag al niet meer met de realiteit.

Het pure goederenvervoer heeft nog maar een beperkt aandeel in de toegevoegde waarde van alle logistieke activiteiten in Vlaanderen. In 2005 was vervoer, volgens het indicatorenboek van de Vlaamse Economie, goed voor 0,6 procent van de totale toegevoegde waarde van de Vlaamse Economie, terwijl de directe bijdrage van de gehele logistieke sector uitkwam op 3,6 procent. Als je ook de indirecte bijdrage tot de toegevoegde waarde meetelt, kom je volgens Alex Van Breedam zelfs uit op 9,2 procent.

Dat komt omdat de grens tussen de logistieke activiteiten en de verwerkende nijverheid almaar meer aan het vervagen is, verklaart hij.

'Wie in een distributiecentrum rondloopt, ziet niet gestapelde goederen, maar stelt vast dat er meer en meer vierkante meters gebruikt worden om bijvoorbeeld een handleiding in de juiste taal toe te voegen aan de verpakking, of T-shirts van een opdruk te voorzien.'

Logistiekers worden meer en meer degenen die de basisversies van producten afwerken tot een kant-en-klare handelswaar. In het logistieke jargon wordt dat customization genoemd.

De directeur van het VIL is er zelfs van overtuigd dat in Vlaanderen de logistieke sector meer en meer de rol van de industrie aan het versterken is als werkgelegenheidsverschaffer waar mensen met een heel diverse scholingsgraad aan de slag kunnen. Van praktisch ongeschoolden tot en met universitairen. Bovendien is de logistieke sector zeer arbeidsintensief aan het worden. 'Een vergelijking van de investeringen en de werkgelegenheid die daaruit voortvloeien, geven een indicatie', stelt Van Breedam. De logistieke sector is jaarlijks goed voor ongeveer 5 procent van de bedrijfseconomische investeringen, maar dat levert wel meer dan 13 procent van de gecreëerde banen op'.

De sterke groei van de logistieke sector in Vlaanderen is natuurlijk heel schatplichtig aan de nabijheid van verscheidene grote havens. Met Antwerpen als een van de sterkste containerhavens ter wereld en Zeebrugge als runner-up. 'De havens hebben een enorm aanzuigeffect', verklaart Alex Van Breedam.

De vaak gehoorde kritiek is echter dat de sterke groei van de containeroverslag de Vlaamse economie weinig vooruithelpt, omdat enkel het lossen en laden en het vervoer van de meeste kisten naar de buurlanden, amper voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde zorgt.

'Veel lasten en weinig lusten', zo vat Van Breedam de kritiek samen. Volgens de algemeen directeur van de VIL klopt dat niet. Een belangrijk gedeelte van de containers die van en naar de Antwerpse haven gaan, worden 'in- of uitgepakt' in een distributiecentrum ergens in Vlaanderen.

Maar hij erkent dat sterke maatschappelijke tegenkanting de verdere ontplooiing van de logistieke activiteiten in Vlaanderen kan hypothekeren. Tot nog toe lag het accent in de logistieke sector op kostencontrole en het tijdig afleveren van de goederen.

Van Breedam verwacht dat de komende jaren het duurzaam organiseren van de goederenlogistiek zeer belangrijk zal worden. 'Met een halfgevulde vrachtwagen naar een klant rijden, dat is niet duurzaam. Meer en meer goederenproducenten beginnen de CO2-afdruk te berekenen van de activiteiten om hun goederen tot bij de consumenten of hun klant te krijgen. De logistieke sector moet daarmee rekening gaan houden.'

De hoeksteen voor de toekomstgerichte aanpak is volgens hem de aanduiding van een reeks logistieke hotspots in heel Vlaanderen (Extended Gateways). Het gaat om locaties die door hun ligging zowel de kostenefficiëntie, de service als de duurzaamheid bevorderen.

Op provinciaal vlak is het selectiewerk nu aan de gang. Limburg is al klaar met zijn huiswerk. Het besluit daar was dat de duidelijke afbakening van hotspots veel beter scoort op het vlak van werkgelegenheid en CO2-uitstoot.

Een dergelijke strategie zal volgens Van Breedam ook de internationale uitstraling van de Vlaamse logistieke troef vergroten.

'Op basis van meetbare gegevens zoals de geografische ligging, de beschikbaarheid van arbeidskrachten en vastgoed, het multimodaal netwerk is Vlaanderen al jaren de topregio voor wie een centrum zoekt van waaruit hij zijn goederen tot bij de klanten in Europa wil brengen.' (pse)

www.vil.be