De promotie van onze gezondheidssector als exportproduct kan duizenden banen creëren.

van onze redactriceHet nieuws haalde vorige zomer uitgebreid de kranten. De popzangeres Laurie Anderson, toen nog de vriendin en inmiddels de vrouw van de Amerikaanse rocklegende Lou Reed, had in het Gentse Jan Palfijn-ziekenhuis een heupprothese gekregen. Verbazend? Niet echt, want 'medisch toerisme' is een groeiend fenomeen. En al lang niet meer alleen voor de rich and famous, zoals mevrouw Reed. In 2005 trokken, wereldwijd, al 19miljoen mensen naar een ander land om zich medisch te laten verzorgen. Naar verwachting zullen dat er tegen 2010 twee keer zoveel zijn.

Sommige landen hebben met die gezondheidszorg als centrum al een hele industrie uitgebouwd. India en Thailand, bijvoorbeeld, hebben grote medische concerns uitgebouwd die zich met in het Westen opgeleide dokters vooral tot buitenlandse patiënten richten. Dichter bij huis zijn het Verenigd Koninkrijk en, vooral, Duitsland steeds belangrijkere spelers.

Omdat de Belgische gezondheidszorg een uitstekende reputatie heeft, hebben heel wat buitenlandse patiënten ook al spontaan hun weg naar onze ziekenhuizen gevonden. Inmiddels al zo'n 35.000 per jaar, blijkt uit een studie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De meesten komen uit Nederland, maar ook patiënten uit Engeland, Luxemburg en Italië laten zich hier al behandelen en verzorgen.

Het zouden er nog veel meer kunnen zijn, blijkt uit de studie. De Belgische ziekenhuizen hebben de capaciteit om 50.000 patiënten extra per jaar op te nemen, onder meer doordat ziekenhuisopnames steeds korter duren. En in de EU alleen zouden we 100.000 patiënten meer kunnen 'werven' voor een behandeling hier. Als we dat potentieel zouden benutten, zou dat zesduizend extra banen kunnen creëren in de gezondheidszorg.

'Het aantrekken van buitenlandse patiënten naar België verliep tot voor kort weinig gecoördineerd', zegt Rudi Thomaes, de gedelegeerd bestuurder van het VBO. 'Vaak kwamen buitenlandse patiënten hier bijvoorbeeld terecht door relaties tussen hun arts en een Belgische dokter. Dat was ook allemaal weinig doorzichtig. Vandaar dat we eerst wilden nagaan of er wel een echte “markt, was voor onze geneeskunde, en of we ook over voldoende capaciteit beschikten. Het antwoord was twee keer positief. Kortom: wij zagen hier een manier om banen te creëren.'

Maar het plan om onze geneeskunde echt te gaan promoten in het buitenland riep toch wel heel wat vragen op. Bijvoorbeeld de vorige federale minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte (PS), had er aanvankelijk weinig oren naar. 'We hebben binnen het VBO dan ook meer dan een jaar overleg gepleegd met alle grote politieke families', zegt Thomaes. Uiteindelijk werden er een aantal bakens uitgezet waarbinnen het wel zou kunnen. 'We hebben ons ertoe geëngageerd dat de wachtlijsten voor patiënten in België niet langer zullen worden. Er wordt nu een observatorium opgericht om dat te monitoren.'

Concreet werd er, vorige zomer, onder impuls van het VBO een vzw opgericht, Healthcare Belgium, waarvan Thomaes voorzitter is. Leden van die vzw zijn behalve het VBO ook elf ziekenhuizen - voorlopig alleen in Vlaanderen en Brussel - en een aantal bedrijven die actief zijn op het vlak van medische beeldvorming en telegeneeskunde. Want dat laatste is de tweede pijler waarop Healthcare Belgium zich wil profileren. Dat heeft misschien wel te maken met Thomaes' vroegere loopbaan bij het telecombedrijf Alcatel. 'Ik ben daar veel bezig geweest met breedbandtoepassingen', zegt hij zelf. 'En een van de vragen is wat je met die breedband kan doen. Behalve alle mogelijke leisure-toepassingen, heeft ook telegeneeskunde veel potentieel, maar in dat gebied zijn er tot nog toe maar weinig initiatieven genomen. En juist daar willen wij een wereldspeler in worden, omdat we daar heel wat troeven kunnen voorleggen. We hebben een goede geneeskunde, en met bedrijven als Agfa-Gevaert en Barco hebben we ook een traditie op het vlak van medical imaging. Voeg daar nog bij dat heel het breedbandgebeuren eigenlijk hier is uitgevonden, en dan heb je een goede mix om je te gaan verkopen in het buitenland.' Er zijn al een paar prille toepassingen op maritiem gebied, voor de verlening van dringende medische zorgen op schepen, zegt Thomaes. 'Maar we hebben nog heel wat dromen op dat vlak.'

www.healthcarebelgium.com