Met de campagne 'Vlaanderen in Actie' (Via) proberen de Vlaamse overheid en de sociale partners een nieuwe stimulans te geven aan de economische bedrijvigheid. Doelstelling: Vlaanderen tegen 2020 (weer) bij de Europese top doen behoren. In aanloop naar een Via-atelier over Talent, dat volgende week plaatsvindt, gaat De Standaard deze week al na hoe goed (of slecht) het is gesteld met de Vlaamse economie.

Vandaag: Wat zijn de sectoren van de toekomst?

Morgen: Werkt het Vlaams economisch beleid?

www.standaard.be/via