Kasseiwegen

In het investeringsprogramma voor 2010 zit een bedrag van 80.000euro voor de heraanleg van kasseiwegen waarvan het wegdek in slechte staat is. Daarmee zet het gemeentebestuur een project verder dat enkele jaren geleden opgestart werd.