Gsm gestolen via wisseltruc

In de winkel Allo Telecom in de Sint-Jozefsstraat hebben dieven een gsm kunnen stelen via een truc. Ze slaagden erin het dummytoestel te wisselen voor de dure gsm.