Gemeentesecretaris

Jan Noppe is gemeentesecretaris, maar bij afwezigheid of verhindering moet er ook een plaatsvervanger zijn. Dat wordt dan Hugo Piqueur, afdelingshoofd Welzijnszaken. (dwj)