Concessie

Kunstkring 't Steen heeft al sinds januari 1996 de zolder van D'Oude School in Weerde in concessie gekregen van de gemeente als schildersatelier. Omdat die overeenkomst afloopt op 31december, stemde de gemeenteraad in met een verlenging tot 31december 2010. (rbz)