Informatie

Een stagiair van de master criminologie deed een bevraging over de kwaliteit van de dienstverlening van de politie van de zone Kastze. Die blijkt vrij goed. Toch werd vastgesteld dat de globale informatieverschaffing beter kan. Daar zal voortaan meer op worden gelet. (rbz)