Overstromingsbekken in Zonnegemveld

Het Houtemse bestuur gaat op Zonnegemveld een weide van 31are aankopen om naast de beek een overstromingsbekken aan te leggen. Op die manier hoopt men de wateroverlast aan de benedenkant van het dorp te beheersen. Het plan past in de ruilverkaveling.