Genen bepalen tussen en kwart en de helft van irrationele beleggingen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij Zweedse tweelingen.

Toon mij uw aandelenportefeuille en ik vertel u wie u bent. Steekt uw portefeuille vol met veilige Belgische aandelen, dan is de kans groot dat u onder de kerktoren bent blijven wonen en dat uw levenspartner uit dezelfde streek komt. De keuze van partner, woonplaats en aandelenportefeuille is immers genetisch bepaald, toont Amerikaans onderzoek van de economen Henrik Cronqvist en Stephan Siegel aan.

Voor hun recente studie verzamelden zij gegevens van meer dan 30.000 Zweedse tweelingen. Die gegevens verkregen ze van de Zweedse tweelingendatabank en de fiscus.

Om te weten of iets door de omgeving dan wel door de genen bepaald is, vergeleken de onderzoekers de keuzes van eeneiige tweelingen, die volledig gelijke genen hebben, met die van twee-eiige tweelingen, die ongeveer de helft van hun genen met elkaar delen.

De wetenschappers focusten vooral op de samenstelling van de aandelenportefeuille. Economen geloven graag dat mensen rationeel beleggen, maar dat blijkt vaak niet het geval te zijn. De lijst van ‘irrationele' beleggingsstrategieën is lang. Beleggers diversifiëren te weinig, verhandelen te vaak, houden hun slechte aandelen te lang – in de hoop dat ze ooit nog winst maken – en geloven sterk dat ze op basis van vroegere prestaties de toekomst kunnen inschatten, wat zelden zo is.

Uit hun vergelijking blijkt dat de eeneiige tweelingen bijna identiek belegden, terwijl dat voor de twee-eiige tweelingen niet zo was. Conclusie van de onderzoekers: beleggersfouten zijn deels aangeboren. De genen bepalen tussen een kwart en de helft van de ‘fouten'. Individuele ervaringen bepalen de rest.

Opmerkelijk is dat de omgeving geen enkele invloed blijkt uit te oefenen. Ook het aantal jaren dat iemand studeert, is niet van tel. De studie toont aan dat het moeilijk is om de diep ingebakken reflexen af te leren, aldus de auteurs.

En misschien is dat voor sommigen ook een geruststelling. Als u uw aandelenportefeuille ziet kelderen, of opnieuw op een verkeerde levensgezel valt, dan heeft u uzelf niets te verwijten: het zijn uw genen.