Sporthal

Het gemeentebestuur bekijkt de mogelijkheden voor de subsidiëring van de nieuwe sporthal. Men kan rekenen op een subsidie van 30 % van de Vlaamse Gemeenschap maar ook een publiek-private samenwerking wordt bekeken. (bvk)