Jobstudenten

De gemeente De Haan zoekt jobstudenten voor verschillende functies. Zo is er onder meer plaats voor redders, ambulanciers, speelpleinmonitoren en animatoren. Ook op de sportdienst en de toeristische dienst kunnen jobstudenten terecht tijdens de zomermaanden.

Geïnteresseerden kunnen zich ...