Duidelijkheid

Omdat het nieuwe reglement over huisvuilzakken en dienstenbelasting zeer verward overkomt, heeft het bestuur op de gemeentelijke website nogmaals uiteengezet. In de laatste alinea probeert de meerderheid met een korte uitleg de wijzigingen te rechtvaardigen. (mdk)