Trage wegen krijgen oplapbeurt

In de raadzaal van het gemeentehuis van Roosdaal vindt op dinsdag 9september om 20uur een open milieuraad plaats over de trage wegen.

De gemeente wil werk maken van haar trage wegen en stelt samen met inwoners, verenigingen, de vzw Trage Wegen en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën een herstel- en ontwikkelingsplan op. Pamel ...