Staking bij Sita stuurt afvalophaling in de war

Door sociale onrust bij het afvalverwerkingsbedrijf Sita werd gisteren in heel wat gemeenten geen huisvuil opgehaald.

De stakingsactie bij Sita Recycling Services is woensdag al begonnen, eerst in Gent, na een aanslepend conflict tussen de vakbondsafvaardiging en de directie. De sociale onrust sloeg gisteren over naar ...