Subsidie cultuur

Elke Herkenaar die met het idee rondloopt in het voorjaar van 2010 een boeiend cultureel evenement te organiseren, kan daarvoor subsidie bekomen. Een aanvraag moet ingediend worden voor 11november bij De Markthallen. De subsidie dekt minimaal 75procent van de kosten.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen