Parkgebieden

Puurs maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de parkgebieden 't Onzent en Hof ten Broeck. Het gaat om een totale oppervlakte van 4,5 ha. Er is geen wijziging van het gewestplan Mechelen nodig. De opmaak speelt in op de nood aan een afscheidsruimte op het kerkhof Donkstraat.

Niet te missen