Schietstand

Het schepencollege heeft een aantal beperkingen opgelegd in de milieuvergunning van de schietstand van Frans Peeters. Het aantal toegelaten schietdagen wordt beperkt tot twee vaste dagen per week (niet op zon- en feestdagen) waarbij er enkel mag geschoten worden tussen 13 en 19uur.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen