De RVA onderzocht 11.000 dossiers waarin 'onjuistheden' werden vermoed. 3.100 of 27 procent bleek 'niet conform' te zijn; verder onderzoek leerde dat 983 dossiers echte fouten bevatten.

170Over de kinderbijslag zijn alleen cijfers bekend van de dossiers die de RKW behandelt. Die vond vorig ...