Ivo Van Hove (52)

'Ik heb nooit iets tegen mijn zin gedaan'

'Ik vind dat ik absoluut geen algemene uitspraken over pedofilie heb te doen, dus ik wil het uitsluitend over mijn persoonlijke ervaring hebben. Ik ben me er ten volle van bewust dat heel veel mensen nare ervaringen hebben, dat in veel situaties effectief sprake is van machtsmisbruik en dat zo'n misbruik altijd bestraft moet worden. Alleen wil ik in die dijkbreuk van vreselijke gevallen duidelijk maken dat er ook een andere ervaring is. We vragen ons altijd af hoe een kunstenaar zich moet verhouden ten opzichte van de maatschappij. Nu ís er een maatschappelijk probleem waarvan de kranten bol staan, dus kan ik mij niet langer verstoppen. Mijn moeder vindt het nochtans vreselijk dat ik erover praat - ik weet niet of ze wist dat ik als veertienjarige een relatie met een leraar heb gehad - maar ik heb haar gezegd: ik begrijp heel goed dat je het hiermee niet eens bent, maar ik vind het belangrijk om mijn verhaal te doen.'

© Michiel Hendryckx

'Ik spreek bewust van “een relatie, omdat het dat voor mij ook was. Ik heb me nooit een slachtoffer gevoeld. Ik wil ook expliciet benadrukken dat ik níet door die relatie homoseksueel ben ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen