Sociale woningen op site van militaire schietstand

Op de gronden van de vroegere militaire schietstand in de Oude Kortrijkstraat zullen woningen gebouwd worden. Het gaat om een stuk grond van 2,5hectare.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil daar ook 50procent van de ruimte reserveren voor sociale woningbouw.‘Het is nog de vraag of de gebouwen aan de voorzijde afgebroken ...