'De vakbonden zijn veranderd, maar niet verzwakt'

'Na de Winterstaking van 1960-61 deed zich iets opvallends voor,' zegt Guy Van Gyes, die als onderzoeker is verbonden aan het Hoger Instituut van de Arbeid van de KU Leuven. 'Of liever, iets gebeurde niet. Andere grote stakingsgolven, zoals in 1948 of in de jaren '70, eindigden altijd in een compromis tussen werkgevers en vakbonden over meer economische democratie, werknemersinspraak. Dat was niet zo na de Winterstaking, integendeel zelfs. In het begin van de jaren zestig werd de wetgeving strenger gemaakt, met name in verband met de openbare orde bij sociale conflicten.'

Wat is daar de verklaring voor?'Ik heb daarover niet meer dan een hypothese, die nog empirisch moet worden getoetst. Toch vermoed ik dat de radicale stakingsleiders toen een brug te ver zijn gegaan. Dat ...