Hoop op minder fatalevoetstappen

Het gebeurt niet vaak meer dat een type wapen internationaal verboden wordt. Woensdag wel. Ongeveer honderd landen zullen in de Noorse hoofdstad Oslo een verdrag ondertekenen dat het gebruik, de productie en de opslag van clusterbommen verbiedt.

Grote producenten en gebruikers zoals de Verenigde Staten, China en Rusland sturen hun kat naar de conferentie in Oslo. Maar ngo-medewerkers hopen dat de ondertekening van het verdrag een morele druk ...