BRIEF VAN DE DAG

Zonder water vallen er doden

De dood van de man van 26 tijdens de 20km door Brussel was te vermijden. Bij een temperatuur die oploopt tot 25graden mag je verwachten dat de organisatie in water voorziet. Dat gebeurde te weinig, afgelopen zondag in Brussel. Tussen 6,5km en 15km was er geen druppel water beschikbaar. Wel werd op 13km een sportdrank uitgedeeld, maar dat is absoluut geen vervanger van water. Bij ons weten is er op geen enkele internationale wedstrijd, die naam waardig, geen water beschikbaar op een traject van 8,5km. Dit is onaanvaardbaar. De voorbije jaren had je ook in Brussel (op 13km) de keuze tussen water en sportdrank. Heel wat lopers lieten de sportdrank – die niet iedereen verdraagt – onaangeroerd, in de veronderstelling ook water te kunnen kiezen. Of er een verband bestaat tussen de dood en deze nalatigheid zullen we nooit weten, maar dat uitdroging zich snel kan inzetten en ernstige gevolgen kan hebben, is wel bewezen. We zagen opvallend veel mensen in moeilijkheden en in de laatste 5km hoorden we voortdurend sirenes van de ziekenwagens. Een organisatie die 30.000 sportievelingen mobiliseert, moet erop toezien dat aan alle essentiële voorwaarden voor een veilige wedstrijd is voldaan. En daarbij hoort voldoende waterbevoorrading na elke 4(tot5)km.

Dit pijnlijke sterfgeval zal tevens het debat aanwakkeren dat op 23 mei in De Standaard werd aangevat door collega's-artsen Pedro Brugada en Hein Heidbuchel over de noodzaak van een harttest om de plotse ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen