Papierinzameling

Het gemeentebestuur doet een oproep naar verenigingen die volgend jaar elke eerste zaterdag van de maand papier en karton willen ophalen aan huis. Zij krijgen hiervoor een vergoeding. De kandidaturen moeten ten laatste op 7november schriftelijk ingediend zijn bij het college van burgemeester en schepenen. (msr)