Electrabel

Voorgeschiedenis: Electrabel exploiteert in ons land 7 kernreactoren, gebouwd in de jaren '70 en '80. De jongste jaren heeft het amper geïnvesteerd in nieuwe centrales in België. Onder meer door de beslissing van de overheid om de kerncentrales te sluiten vanaf 2015. De terughoudendheid heeft ook te maken met de aanhoudende kritiek en aanvallen op zijn dominante positie. Tegelijk heeft Electrabel fors ingespeeld op de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in Europadoor te investeren in Frankrijk, Nederland en Italië. Vorig jaar overtrof de elektriciteitsproductie in het buitenland voor het eerst die in België. Electrabel is sinds kort volledig in handen van de Franse nutsgroep Suez.

Sterkte: Als de Belgische overheid wil onderhandelen over financiële compensaties voor het langer openhouden van de kerncentrales, moet ze beseffen dat de Franse nutsgroep Suez het laatste woord heeft ...

Niet te missen