Eenmalige gift

Zowel Fluxys als Assuralia zegt dat het Fonds Ghislenghien niet opnieuw moet komen aankloppen voor een gift. Volgens Bérénice Crabs, woordvoerster van Fluxys, gaf de netwerkbeheerder overigens niet een, maar twee miljoen euro. 'Behalve een miljoen voor het Fonds hebben we ook een miljoen overgemaakt aan de asbl Solidarité Ghislenghien, en daarnaast werden nog eens tienduizenden euro's geschonken aan allerhande initiatieven voor de slachtoffers.'

Noch Fluxys noch Assuralia heeft zicht op de besteding van de middelen binnen het Fonds, en ze wensen dat ook niet te hebben. 'Het ging om een schenking, daarvan ga je niet voorschrijven hoe het moet ...

Niet te missen