WOONINBREIDNGSGEBIED

Van 21 september tot en met 19 november loopt het openbaar onderzoek rond het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Beulelaan - Station. Het doel van dit RUP is een wooninbreidingsproject mogelijk te maken in de Dr. Van Cauterenstraat. Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Markt 50 in 9240 Zele. Het dossier ligt ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, gemeentehuis, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en op maandag van 18 tot 20 uur. (pdc)

Niet te missen