Snelheid

De petitie die alle inwoners van Herstappe indienden om tot een beperking te komen van de snelheid op de Hoeise Kassei, dat is de weg Tongeren-Crisnée, werd ingewilligd. Er mag daar in de toekomst maar 70km per uur gereden worden. (vt)