Zoneringsplan

Het zoneringsplan werd door de overheid definitief goed gekeurd. Dit plan bepaalt waar in Overpelt nog riolering moet komen de volgende jaren. Het zoneringsplan is te raadplegen op http://geoloket.vmm.be/zonering. (kvh)