Seniorendorp

Er zit een kink in de kabel voor de uitbouw van een seniorendorp in Bolderberg. Oorspronkelijk waren er 130 woningen gepland. Na overleg met het gemeentebestuur is dat aantal gereduceerd tot 75. (vjl)