Twijfels over komst sociale woningen

De inwoners van het gebied tussen de Martelarenstraat en de Eksterstraat in Boutersem stellen vragen bij de mogelijke komst van 34sociale woningen en seniorenflats. Daarom hebben ze het actiecomité 'Red de Capuynenberg' opgericht.

Volgens het voorlopige gemeentelijke structuurplan komt er in het binnengebied een verkaveling die exclusief voor sociale woningen is bedoeld. De oppositiepartij CD&V/N-VA hield een optocht door de ...