Dollar smelt weg
Foto: belga/afp
De Amerikaanse dollar staat bijna op zijn laagste peil in dertig jaar. Dat heeft zowel voor- als nadelen voor ons in de eurozone.

De Amerikaanse munt verloor fors terrein tegenover de euro nadat de Amerikaanse centrale bank eergisteren de rente voor het eerst in vier jaar verlaagd had, en dan bovendien forser dan verwacht: met een half procentpunt, tot 4,75 procent.

Door die lagere rente wordt de dollar veel minder aantrekkelijk als beleggingsmunt, en daardoor zakte de waarde van het 'groene biljet' fors tegenover de euro. Dinsdag sloot de dollar op 0,715 euro. Gisteren herstelde de munt zich door technische factoren een klein beetje, tot 0,716 euro, maar de meeste analisten gaan ervan uit dat ze zwak zal blijven. De huidige koers van de dollar begint aardig in de buurt te komen van het absolute dieptepunt dat in 1978 bereikt werd tegenover de toenmalige Belgische frank: een dollar kostte toen 27,11 frank. Nu kost een dollar in pre-eurotermen 28,9 frank.

Door de rente zo fors te verlagen en krediet dus goedkoper te maken, hoopt de Amerikaanse centrale bank de Verenigde Staten te behoeden voor een recessie. Door de kredietcrisis die de voorbije maanden de Amerikaanse financiële markten teisterde, dreigt de economische groei er volgend jaar immers fors te vertragen.

De keerzijde van een goedkope dollar is natuurlijk een dure euro. En dat heeft zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste negatieve effect is dat de dure euro onze producten uit de markt dreigt te prijzen. Onze export wordt relatief duurder en daardoor minder concurrentieel tegenover producten uit de Verenigde Staten of uit landen die hun munt gekoppeld hebben aan de dollar.

Daardoor kan in de eurozone op termijn de economische groei vertragen. Men kan dus stellen dat de Verenigde Staten, door de rente te verlagen, hun economische problemen voor een stukje 'exporteren' naar Europa.

Maar dat effect wordt getemperd door andere factoren. Zo schermt de dure euro ons gedeeltelijk af voor de almaar stijgende olie- en grondstoffenprijzen, die internationaal uitgedrukt worden in dollars. De dure euro tempert met andere woorden de inflatie.

Een leuk neveneffect, ten slotte, is dat ook reizen naar de Verenigde Staten goedkoper worden, evenals de aankoop van een aantal Amerikaanse producten. (kdr)