MERCIKES VOOR GENE ZEVER

Als het over het echt belangrijke dingen gaat, over het grote geld bijvoorbeeld, dan doen akkefietjes als taalwetten er blijkbaar niet vreselijk veel meer toe. En dus heet de instelling die te lande moet waken over de beurs en de banken voortaan niet langer Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), maar wel Financial Services and Markets Authority (FSMA).

En zo heet ze, zo moeten we officieel aanvaarden, 'ook in het Nederlands en het Frans', hoewel het duidelijk om een Engelstalige naam gaat. Maar het is op 'de hoge zeeën van de internationale financiën ...