Diefstallen vormen een derde van de feiten

De grootste brok processen-verbaal werd uitgeschreven voor diefstallen. Toch zijn ook de afpersing en het zakkenrollen een groot probleem.

Van de 12.682 feiten die vorig jaar werden genoteerd, zijn er maar liefst 4.174 diefstallen. Dat is een stijging met 411 feiten ten opzichte van het jaar voordien. Een grote golf autodiefstallen eind ...