TONGEREN

Stad werkt samen met Watering Sint-Truiden tegen overstromingen

De Vlaamse Overheid heeft onlangs het globale erosiebestrijdingsplan Tongeren goedgekeurd. Om het plan uit te voeren en de diverse projecten op te volgen, doet de stad een beroep op een erosiecoördinator. Gemeenten die samenwerken en gezamenlijk een beroep doen op een erosiecoördinator krijgen subsidies. ‘Dat is nieuw. We zullen daarop inspelen, want de vacature van de stad Tongeren voor een eigen coördinator heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd', zegt Guy Schiepers (Open VLD), de schepen van Openbare Werken. ‘Als we subsidies krijgen voor een samenwerking met andere gemeenten, is de keuze vlug gemaakt. We zullen samenwerken met Watering Sint-Truiden en de provincie Limburg. De erosiecoördinator wordt ons ter beschikking gesteld door de Watering Sint-Truiden. De overeenkomst daarvoor wordt op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.'

Minder slibafzetting‘In het kader van het globale plan worden werkzaamheden uitgevoerd die de afzetting van slib in de beken en in de wachtbekkens moeten verminderen', zegt Guy Schiepers. ‘De prioritaire ...