'Prijsblokkering energie doodt concurrentie'
Een maximumprijs berekenen voor energie is 'moeilijk of onmogelijk'.blg
Foto: © HERWIG VERGULT
Of verbruikers beter af zijn met een blokkering van de energieprijs is zeer de vraag.

ENERGIE

Dat werd gisteren beklemtoond door onder meer de verbruikersorganisatie Test-Aankoop en de Creg -de regulator- tijdens een hoorzitting in de commissie Bedrijfsleven in de Kamer.

In de Kamer liggen twee wetsvoorstellen op tafel die het opleggen van maximumprijzen voor elektriciteit en gas mogelijk moeten maken.

Test-Aankoop vreest dat een prijsblokkering voor stroom en gas in ons land alle concurrentie zal doden. De directeur prijzen van de Creg, Guido Camps, schetste de twee scenario's. Ofwel wordt de maximumprijs gebaseerd op de productieprijs die Electrabel aanrekent, ofwel wordt uitgegaan van een prijspeil waarbij ook rekening wordt gehouden met de hogere productiekosten bij de concurrenten van Electrabel. In het eerste geval gaan de concurrenten van Electrabel failliet, in het tweede scenario zal de maximumprijs weinig of niets verschillen van het huidige prijspeil en is de kans groot dat sommige producenten excessieve winsten zullen maken , waarschuwde de directeur prijzen van de Creg.

De vertegenwoordiger van Test-Aankoop, Vincent Labarre, voegde er nog aan toe dat het aartsmoeilijk zal zijn om maximumprijzen te becijferen. 'Wij zien alvast geen enkele manier om zo'n prijs te berekenen', besloot hij. Het oordeel van Guido Camps luidde: 'moeilijk, zoniet onmogelijk'.

Als de politici toch zouden beslissen om maximumprijzen in te voeren, dan moet dat volgens de regulator gecombineerd worden met een streng en voortdurend toezicht op de productie en de levering van stroom en aardgas. En de prijsblokkering moet tevens beperkt worden in de tijd, vindt de directeur prijzen van de Creg. Tenslotte wezen zowel de Creg, Test-Aankoop en de voorzitter van de Raad van de Mededinging erop dat een prijsblokkering niet de kwaal maar enkel de symptomen van de mank lopende concurrentiewerking in de Belgische elektriciteits- en gasmarkt bestrijdt. (pse)