Retributie

Het stadsbestuur keurde recent een retributiereglement goed voor de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken. Sinds januari 2008 dient betaald voor het plaatsen van een container, een verhuiskraan of bouwmaterieel op het trottoir of het wegdek. Het aanvraagformulier is te bekomen bij de dienst vergunningen (059-56.84.59) of stephanie.vermeulen@publilink.be. (dji)