Kunst

In zijn beleidsnota 2008 stelt het stadsbestuur dat het de komende jaren het cultuurtoeristisch aanbod wil vergroten. Een element daarvan is de aankoop en restauratie van verschillende kunstwerken en dat voor een bedrag van 50.000 euro. (vln)