Waterzuivering

In samenwerking met Aquafin en de VMM zoekt het stadsbestuur een geschikte locatie voor de inplanting van een waterzuiveringsinstallatie. Ter gelegenheid van de opmaak van een definitief dossier rond de herinrichting van de stadskern wordt de vernieuwing en/of scheiding van het rioolstelsel bestudeerd. Een dertigtal individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater van particulieren moeten worden geïnstalleerd. (pli)