Markt

De gemeenteraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Markt Rumst goed. Dat gebied, tussen de Schoolstraat en de Molenbergstraat, omvat de oudste dorpskern van Rumst. Aan het vroegere gemeentehuis, nu het politiekantoor, zal als dorpszicht niet worden geraakt. (klw)