De Post ging Ford al voor
Johnny Thijs.belga
Foto: © YVES BOUCAU
De Post probeerde in augustus met een brief het absenteïsme aan te pakken.

'Absenteïsme, de puntjes op de i', luidde de titel van de brief die Johnny Thijs, de gedelegeerd bestuurder van De Post, in augustus aan het voltallige personeel stuurde. Thijs had immers vastgesteld dat het absenteïsme niet verder daalde zoals de jaren voordien. Hij rekende zijn werknemers voor dat De Post jaarlijks 3.200 mensen betaalt zonder dat ze werken. 'Tussen juli 2006 en juni 2007 gaf De Post 117.045.000 euro uit aan lonen voor afwezige werknemers', schreef de topman in zijn brief. 'Ik hoef je er niet op te wijzen dat we een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze zieke collega's hebben. Daarover is geen twijfel mogelijk. Maar als er duidelijk sprake van misbruik is, zijn we genoodzaakt alle maatregelen te treffen om onze zieke collega's te blijven beschermen.'

De brief van Thijs schoot bij de vakbonden in het verkeerde keelgat, maar miste zijn effect niet. 'Fundamenteel is er niet veel veranderd, maar het besef is er opnieuw dat er gewerkt moet worden', liet Thijs een paar weken later weten. Hij zag dat het absenteïsme de maanden nadien opnieuw daalde tegenover het jaar voordien. Maar het schokeffect van dergelijke brieven dooft blijkbaar uit na een tijdje, want de daling zette zich niet door. De Post heeft onlangs een heel programma op het getouw gezet om het absenteïsme in te dijken. (cv)