De Belgische uitzendsector deed het in december iets beter dan in de voorgaande maanden.

ARBEID

In december vorig jaar lag het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid 1,9 procent hoger dan in de voorgaande maand november. Voor arbeidersfuncties was er een toename van de vraag naar uitzendkrachten met 2,2 procent (op maandbasis), voor bedienden met 1,4 procent.

Dat maakte de sectorfederatie van uitzendbedrijven, Federgon, gisteren bekend. Het gaat om cijfers die gecorrigeerd werden op seizoens- en kalenderinvloeden.

Federgon vertaalt de maandelijkse omzetcijfers van de aangesloten leden-uitzendbedrijven in een eigen index. Als basis voor die Federgon-index geldt de uitzendactiviteit in de maand januari 1995 (100 punten).

Voor december gaf de index 258,02 punten aan, tegenover 253,13 punten in november. Ook in oktober lag de index lager (met 256,35 punten).

De verbetering van de cijfers in december liggen in lijn met eerdere verklaringen door Jeffrey Joerres, de Amerikaanse topmanager van Manpower, de wereldwijde nummer twee inzake uitzendarbeid. Tijdens een kort bezoek aan Nederland verklaarde Joerres vorige vrijdag dat 'de groei in de uitzendsector iets zal afzwakken'.

'De wilde rit naar boven van de voorbije jaren is echt wel voorbij', aldus Joerres. Maar de Manpower-topman denkt dat 'de verzwakking in Europa veel minder erg zal zijn dan in de VS. De bedrijven blijven personeel aannemen, al zijn ze behoedzamer geworden'.

De Belgische cijfers geven hem gelijk. In vergelijking met de maand december van 2006 is de vraag naar uitzendarbeid gestegen, zij het beperkt: plus 2,05 procent. Die stijging geldt vooral de bediendenfuncties (plus 8,7 procent). Bij de arbeiders valt er een daling te noteren van 1,9 procent.

Die cijfers liggen helemaal in lijn met de jaarvergelijking die in oktober al gemaakt werd, met een gelijkaardige positieve trend voor de bedienden en een licht verlies voor de arbeiders.

Belangrijk is dat er tussen oktober en december geen verdere achteruitgang was voor de arbeidersmarkt. De conjunctuurverzwakking zorgt voorlopig dus niet voor een zwaar negatieve spiraal.

Dat is goed nieuws voor de Belgische economie, want uitzendarbeid geldt als een sterke conjunctuurindicator. Als de bedrijven uitzendarbeiders blijven aanvragen, is een economische crisis nog niet op komst. (jir)