Veel vragen blijven nog onbeantwoord, ondanks het communiqué van zondagavond.

BANKEN

Van onze redacteurTwee boodschappen waren belangrijk. De CDO-portefeuille (gestructureerde kredieten) bedraagt 5,2 miljard euro. Daarvan moet potentieel 2,43 miljard afgeschreven worden. Als dat gebeurt, zakt de winst (exclusief de verkoop van Caifor) naar 3 miljard euro. Van die winst wordt 2,07 miljard als dividend uitbetaald (voorschotdividend van 0,70 euro op het oude aantal aandelen, slotdividend van 0,59 euro op het uitgebreide aandelenkapitaal).

Wat betekent die dividenduitkering voor de free cashflow van de groep (de vrij beschikbare middelen)? Dat Fortis toch voor een dividend in geld gaat, is iets waar hopelijk straks met trots kan worden op teruggekeken. Of wordt het straks ervaren als een gemiste kans om de kapitaalbasis te versterken? 'Soms is het beter de realiteit onder ogen te zien en door de zure appel te bijten', zei een analist gisteren. 'Een strategische overname als ABN Amro betekent op de korte termijn een stukje opoffering.'

Analisten wijzen ook op het belangrijk deel goodwill dat in het eigen vermogen van Fortis zit. 'Hoe sterk zijn de balansratio's, zodra ze gezuiverd zijn voor goodwill?' Fortis zegt dat de solvabiliteit (core Tier-1) boven de 8% blijft.

Maar dat zakt al tot 6,4% als ook de activa van ABN Amro in de boeken genomen wordt. Wat is het effect van de goodwill? In de laatste 2,5 maanden van 2007 neemt Fortis enkel zijn deel in het eigen vermogen van ABN Amro en zijn deel in de winst op de boeken. Ook bij ABN Amro rijst de goodwill-vraag.

Fortis heeft een portefeuille van zogenaamde 'asset-backed securities' van 51 miljard euro. Het gaat om effecten van speciale (buitenbalans-)vehikels van banken. Wat zit er allemaal in die portefeuille? Woonkredieten, Amerikaanse consumentenkredieten of autofinancieringen? CDO's (collateralized debt obligations) zijn er één deel van, maar er bestaan nog tal van varianten zoals de MBS (mortgage backed securities) en CLO's (collarteralized loan obligations).

Het probleem is niet alleen te weten wat er in zit, maar ook wat de waarde ervan is. En dat is moeilijk te bepalen, want zo'n portefeuille is een dynamisch gebeuren.

'In een markt zoals vandaag is het beter te veel dan te weinig vrij te geven', zegt een analist. 'Als mensen het gevoel hebben dat nog niet alles op tafel ligt, dan maken ze veronderstellingen over de rest.'

In het communiqué van zondagavond werd ook niets gezegd over het effectiseringsvehikel Scaldis. Daarin zat volgens gegevens van november 18,2 miljard euro die 'licht besmet' heten te zijn. De vraag is hoe lang de financiering van Scaldis nog verzekerd is. In het slechtste geval moet Fortis zelf geld injecteren.

Er werd ook niets over ABN Amro gezegd, waar in principe de CDO-portefeuille bij de Royal Bank of Scotland blijft. Voor de aandeelhouders van het bankenconsortium dat ABN Amro overnam, is het sowieso erg lang wachten op cijfers over de acquisitie van 71 miljard euro.

ABN Amro werd gekocht op de top van de cyclus en de ervaring leert dat dergelijke overnames lastiger zijn om te doen slagen. Na de aankoop van de G-Bank was het aandeel Fortis enkele jaren uitgeteld en sommigen vrezen dat de geschiedenis zich zal herhalen.

www.standaard.biz/fortis