Kredietsector wil inzage in alle schulden
De BVK wil ook een fiscale aftrek op consumentenkrediet. Stefanie Deleu
Foto: © Stefanie Deleu
De kredietmaatschappijen willen inzage in alle schulden van hun cliënten. Ze pleiten voor de oprichting van een grote centrale databank, waarin niet alleen kredieten maar ook energie- en telefoonfacturen worden geregistreerd.

FINANCIEN

Van onze redacteurJe zou het kunnen vergelijken met een boer die zijn oogstrijpe gewassen probeert te beschermen tegen naderend onweer. Verontrust door de stijgende consumptieprijzen, de minder goede economische vooruitzichten en de dalende koopkracht, waarschuwt de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) voor een dreigende kredietschaarste in 2008.

Want als er niet snel wordt ingegrepen, zou het voor de consument straks wel eens een stuk moeilijker kunnen worden om een krediet te verkrijgen. Om de verwachte stijging van het aantal wanbetalers te beperken, zullen de kredietverleners later dit jaar immers niet zozeer hun prijs optrekken, maar wellicht wel de toekenningsvoorwaarden voor nieuwe kredieten verstrengen.

'En dat zou slecht zijn voor de consumptie in ons land, toch één van de belangrijke motoren van de Belgische economie', benadrukte gisteren Bernard Beyens, de voorzitter van de BVK. Om dat te vermijden, vraagt hij aan de overheid een aantal maatregelen om de kredietverlening in ons land te versoepelen.

Bovenaan het wenslijstje van de kredietsector staat de inzage in de volledige schuldenlast van de klanten. Want vandaag heeft de kredietverstrekker, zij het nu een bank of een kredietmaatschappij, slechts toegang tot de centrale databank waarin alle kredietschulden zijn geregistreerd, de zogenaamde positieve kredietcentrale.

'Maar de kredietgever moet rekening kunnen houden met alle schulden alvorens een krediet toe te kennen, dus ook achterstallige energiefacturen, ziekenhuisfacturen of huurschulden. De wet bepaalt nu dat de kredietnemer ons daarover moet informeren, maar wij hebben geen controle', vindt de BVK.

Volgens Beyens nemen andere schulden dan kredietschulden immers een steeds groter aandeel in van overmatige schuldenlast. 'Veel mensen kunnen hun telefoon- en energiefacturen niet meer betalen. Het is dan ook geen toeval dat de kredietcentrale in Nederland al is uitgebreid met de achterstallige gsm-facturen. Wij willen dat ook in België, maar wij moeten vaststellen dat de telecomsector voorlopig niet bereid is om officiële gegevens over hun achterstallige betalingen vrij te geven.'

Om de overmatige schuldenlast beter te kunnen bestrijden, pleit Beyens zelfs voor de oprichting van één grote openbare schuldencentrale in België, ook als de privacy daarvoor deels moet wijken. 'Over de details van zo'n schuldencentrale kan gediscussieerd worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een soort Big Brother te installeren. We zijn ons bewust van dat gevaar', voegde Beyens daar snel aan toe.

Daarnaast pleit Beyens voor een gedeeltelijke fiscale aftrek voor consumentenkredieten én een langere looptijd. Ook het statuut van kredietbemiddelaar is aan herziening toe, met name voor het verstrekken van krediet in winkels en supermarkten.