Een kwart van alle Vlaamse werklozen is ouder dan 50 jaar. Een minderheid vindt snel werk.

ARBEID

Het aandeel van de vijftigplussers in de Vlaamse werkloosheidsstatistieken is de voorbije jaren sterk gestegen. In 2002 maakten ze slechts 8 procent uit van alle werkzoekenden in Vlaanderen. Vorig jaar waren er 45.600 werklozen ouder dan 50 jaar, of meer dan een kwart van het totale aantal.

Dat blijkt uit een studie van de overheidsdienst VDAB over de vergrijzing van de Vlaamse werklozen.

Die toename heeft meerdere oorzaken, met de algemene vergrijzing van de bevolking en de activeringspolitiek van de overheid als belangrijkste. Sinds enkele jaren moeten werkloze 50-plussers actief op zoek blijven gaan naar een baan, tot de leeftijd van 58 jaar.

Maar die zoektocht naar een nieuwe baan duurt langer dan bij jongeren.

'Ouderen hebben wel meer ervaring en verworven competenties, maar het kostenplaatje van hun aanwerving doet de keuze nog al te vaak overhellen in de richting van een jongere kandidaat', luidt het bij de VDAB.

Terwijl de helft van de 25- tot 49-jarigen na een jaar werkloosheid een baan heeft gevonden, is dat het geval voor één op drie van de 50-plussers. Zij geraken dus binnen het jaar opnieuw aan de slag. Voor hoger geschoolden stijgt dat percentage tot 40 procent. (jir)