De bouwsector stevende op een zachte landing af, maar plots lijkt de groei weer aan te trekken.Bouw

Van onze redacteurGedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw was gisteren een tevreden man. 'De groei van onze sector vertraagde afgelopen jaar tot 3,5 procent en voor dit jaar voorzien we nog een toename van de activiteit met 1,5 procent. Maar vergeet niet dat 2006 een absoluut recordjaar was met een groei van meer dan 9 procent. We blijven dus groeien, hoewel de activiteit in de sector begin 2006 het hoogste niveau tot nog toe bereikte.'

En met orderboekjes die gemiddeld nog voor 5,5 maanden werk bevatten, blijven de vooruitzichten goed. Zelfs iets beter dan begin 2007, hoewel de tewerkstelling het hele jaar stabiel bleef op zo'n 205.000 arbeiders en bedienden, het hoogste peil tot nog toe.

Dat klinkt paradoxaal, geeft de Mûelenaere toe, want afgelopen jaar daalde het aantal bouwvergunningen van meer dan 61.000 tot iets meer dan 54.000. Bovendien waren er in 2006 gemeenteraadsverkiezingen en het jaar nadien is traditioneel heel zwak voor de sector burgerlijke bouwkunde. Het was vooral daarom dat de sector een jaar geleden voorspelde dat de groei van de Bouw zwakker zou uitvallen dan die van de hele economie.

Dat de bouw het afgelopen jaar toch weer beter deed dan het geheel van de economie (het vijfde jaar op rij al), en ook dit jaar nog groei verwacht, lijkt dus inderdaad vreemd.

De sector burgerlijke bouwkunde had einde vorig jaar nog voor gemiddeld 7 maanden werk in de boeken staan. Dat is maar zeven dagen minder dan bij het begin van 2007. Het jaar na de vorige gemeenteraadsverkiezingen gingen meer dan 20 dagen verloren.

In Vlaanderen bleef het volume van de orderboekjes ongeveer stabiel, maar in Wallonië verminderde het met 10 procent.

Daartegenover staat dat de hoeveelheid werk in het Brussels Gewest nu 20 procent hoger ligt dan een jaar geleden. 'Het is duidelijk', zegt de Mûelenaere, 'dat de verwachte daling van de orders van lokale besturen er gecompenseerd wordt door enkele grote orders zoals het Gewestelijke Express Net (GEN) dat door het gewest en de Federale overheid gefinancierd wordt.'

In de sector van de kantoren en de opslagruimtes was dan weer een verschuiving merkbaar naar grotere gebouwen, waardoor het volume waarvoor bouwtoestemming werd gekregen gestegen is van 39,3 miljoen m³ in 2006 tot 47,1 miljoen m³ einde september vorig jaar. Een toename met 20 procent in negen maanden tijd. Daarmee volgt de bouw de evolutie van de bedrijfsinvesteringen die afgelopen jaar volgens de jongste ramingen met meer dan 7 procent zijn gestegen.

Normaal zou het aantal renovaties in de sector van die 'niet-woongebouwen' daarvan de negatieve weerslag moeten ondervinden. Maar het aantal bouwvergunningen daalde met nauwelijks 0,4 procent.

De renovatie van woningen en appartementen is dan weer duidelijk minder populair geworden. Het aantal bouwvergunningen liep met 6 procent terug. Dat heeft volgens de Mûelenaere enerzijds te maken met de verkoop van bestaande woningen die met 3 procent is verminderd, en anderzijds met de omvang van de renovatieprojecten die merkbaar kleiner zijn geworden.

En dat laatste heeft volgens de sector op zijn beurt alles te maken met de terugval van de activiteit op de markt van de appartementen. Die terugval was afgelopen jaar verantwoordelijk voor twee derde van de vermindering van het aantal bouwvergunningen.