Het komende jaar staan er volgens Agoria 2.700 banen op de tocht in de automobielsector.

Conjunctuur

Na een uitstekend jaar zal de technologiesector in 2008 stilvallen. Dat blijkt uit cijfers die Agoria, de federatie van de technologische industrie, gisteren bekendmaakte. De belangrijkste boosdoeners zijn de internationale conjunctuurvertraging, de verdere herstructureringen in de automobielsector en een tekort aan technisch geschoold personeel.

In 2007 groeide de technologische sector in ons land met 2,8 procent, de sterkste stijging in vier jaar tijd. Als de automobielsector daar niet bij gerekend wordt, is de groei zelfs dubbel zo groot. De vooruitgang was voor een groot deel te danken aan extra investeringen. Het grootste deel van de groei werd in eigen land gerealiseerd. Alleen in de VS ging de groei er op achteruit. In dat land wordt ook het komende jaar een verdere terugval verwacht. Voor 2008 zien de vooruitzichten er minder rooskleurig uit. Daar zijn verschillende verklaringen voor. In de eerste plaats wijst de conjunctuurbarometer voor de sector op een verdere neerwaartse trend. De hoge olie- en voedselprijzen hebben bovendien een slechte invloed op het consumentenvertrouwen. De technologische sector heeft ook te lijden onder de sterke euro, die weegt op de export. Zo'n 1,5 procent van de dalende groei is aan de zwakke dollar te wijten. Uit verschillende sectoren komt de roep om meer gekwalificeerd personeel. Zo blijkt uit een enquête van Agoria dat één ICT-bedrijf op de twee zegt niet te kunnen groeien door een gebrek aan goed opgeleide werknemers. Verwacht wordt dat de groei in 2008 zal stagneren (-0,2 procent). Ook de tewerkstelling in de sector blijft stabiel (-0,3 procent). Uitzondering is de automobielsector, die het komende jaar wel verder klappen zal moeten incasseren. De tewerkstelling zal met 6 procent krimpen, wat neerkomt op een verlies van 2.700 banen en de algemene groei in de sector zal met 4 procent achteruitgaan. 'De herstructureringen in de sector, zoals bijvoorbeeld bij General Motors, zijn nog niet volledig', verklaart Frank Vandermarliere, hoofdeconoom bij Agoria.

De gedelegeerd bestuurder van Agoria, Paul Soete, haalde ook scherp uit naar de recente stakingsgolf in verschillende bedrijven. Hij noemde de acties zelfs 'onwettig'. 'Ze zijn het systeem van sociaal overleg aan het ondergraven, wat op termijn gelijk staat met harakiri', aldus Soete. (adg)