Veel kandidaten voor crisis-tijdskrediet

Het stijgende aantal werknemers in het systeem van tijdskrediet heeft, gedeeltelijk, ook met de economische crisis te maken. Volgens Danny Van Assche, sociaal expert van de ondernemersorganisatie Unizo, hebben nogal wat bedrijven in de voorbije maanden hun toevlucht gezocht tot het tijdskrediet. Hun personeel is, collectief, (iets) minder gaan werken, bij wijze van kostenbesparing.

'Het tijdskrediet werd gebruikt bij gebrek aan alternatief', zegt Van Assche, 'want er bestond niet zoiets als tijdelijke werkloosheid voor bedienden.'Daar is sinds kort verandering in gekomen. De federale ...